Κληροδότημα Β.Σακελλαρίου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

16-02-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

30-03-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

18-06-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

18-06-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΑΞΗ 1η/2016 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

24-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

02-06-2015_ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

01-02-2015_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

01-02-2015_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

30-09-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

30-04-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

04-04-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ