Ιερείς του Ναού

 

 • π. Δημήτριος Χαρισίου (προϊστάμενος)

  Πρωτοπρεσβύτερος

  Θεολόγος – εκπαιδευτικός 

 

 • π. Χρήστος Δαλαγεώργος

  Πρωτοπρεσβύτερος

  Θεολόγος

   

 • π. Μιχαήλ Κρανιώτης

  Πρωτοπρεσβύτερος

  Θεολόγος – εκπαιδευτικός

 

 • π. Θεόδωρος Χατζηευστρατίου

  Διάκονος

  Θεολόγος