Ιερείς του Ναού

π. Δημήτριος Χαρισίου (προϊστάμενος)

πρωτοπρεσβύτερος

θεολόγος – εκπαιδευτικός

 

π. Χρήστος Δαλαγεώργος

πρωτοπρεσβύτερος

θεολόγος

 

π. Μιχαήλ Κρανιώτης

πρεσβύτερος

θεολόγος – εκπαιδευτικός