Πρόγραμμα Ακολουθιών

Εὐφραίνεται λαμπρῶς, Ζαχαρίας ὁ μέγας καὶ ἡ πανευκλεής, Ἐλισάβετ ἡ σύζυξ, ἀξίως συλλαμβάνουσα, Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, ὃν Ἀρχάγγελος, εὐηγγελίσατο χαίρων, καὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀξιοχρέως τιμῶμεν, ὡς μύστην τῆς χάριτος.

 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

  • Ο εσπερινός κάθε μέρα αρχίζει στις 6.00 μ.μ., ενώ το Σάββατο ο Μ. Εσπερινός τελείται στις 6.30 μ.μ.
  • Η ακολουθία του Όρθρου και της Θ. Λειτουργίας τελείται καθημερινά από 7.00 έως 8.30 π.μ.
  • Κάθε Σάββατο μετά τη Θ. Λειτουργία τελείται μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.
  • Η ι. εξομολόγηση τελείται σε συνεννόηση με τον π. Δημήτριο. Ο π. Παναγιώτης εξομολογεί Τρίτη & Πέμπτη 10 έως 12 μ.

 

 

Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

“Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου,
τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον.
Εἰκάδι τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω.”

 

Έτσι προφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας για τον πρόδρομο του Κυρίου Ιωάννη: «Φωνῇ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τᾶς τρίβους αὐτοῦ». Δηλαδή, φωνή ανθρώπου, που φωνάζει στην έρημο & λέει: «Ετοιμάστε το δρόμο, απ’ όπου θα έλθει ο Κύριος σε σας. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει». Ξεριζώστε, δηλαδή, από τις ψυχές σας τα αγκάθια των αμαρτωλών παθών και ρίξτε μακριά τα λιθάρια του εγωισμού και της πώρωσης & καθαρίστε με μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριο. Η φωνή αυτή, που ήταν ο Ιωάννης, γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο. Ο πατέρας του Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Την ώρα του θυμιάματος μέσα στο θυσιαστήριο, είδε άγγελο Κυρίου, που του ανήγγειλε, ότι θα αποκτούσε γιο και θα ονομαζόταν Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπίστησε. Η γυναίκα του ήταν στείρα και ηλικιωμένη, πώς θα γινόταν αυτό που άκουγε; Τότε ο άγγελος του είπε ότι, επειδή δυσπίστησε, μέχρι να πραγματοποιηθεί η βουλή του Θεού, αυτός θα έμενε κωφάλαλος. Πράγματι, η Ελισάβετ συνέλαβε, και μετά εννιά μήνες έκανε γιο. Μετά οκτώ ήμερες, στην περιτομή του παιδιού, οι συγγενείς θέλησαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία. Όμως, ο Ζαχαρίας, έγραψε επάνω σε πινακίδιο το όνομα Ιωάννης. Αμέσως δε, λύθηκε η γλώσσα του, & η χαρά για όλους ήταν μεγάλη.

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3
4
5
10
11
15
18
19
22
25
27
28
29
30
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
Sep 30 all-day
7.00 π.μ.   Όρθρος – Θ. Λειτουργία 5.30 μ.μ. Εσπερινός